Wat als je ex-partner de alimentatie niet betaalt?

In Nederland bestaat de mogelijkheid om de achterstand in alimentatie vrij eenvoudig en in principe kosteloos te laten incasseren via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Kinder- en partneralimentatie

Sinds 1995 incasseert het LBIO in opdracht van de overheid en op verzoek van de alimentatiegerechtigde de achterstand in kinderalimentatie bij de alimentatieplichtige. Sinds 1 augustus 2009 kan via het LBIO ook de achterstand in partneralimentatie worden geïncasseerd. Het LBIO claimt dat het in meer dan de helft van de zaken binnen een paar weken de betaling van alimentatie weer op gang brengt. Het LBIO heeft daarvoor speciale bevoegdheden gekregen. Er kan bijvoorbeeld informatie worden ingewonnen bij de Belastingdienst en gemeenten. Zonder tussenkomst van een deurwaarder kan het LBIO beslag leggen op inkomen van de alimentatieplichtige, banktegoeden of overige bezittingen.

Buitenlandse alimentatie

Het LBIO kan verder bemiddelen bij de incasso van alimentatie in het buitenland, zolang de alimentatiegerechtigde maar in Nederland woont en de alimentatie moet worden geïncasseerd in een land dat bij één van de alimentatieverdragen is aangesloten. Andersom kan het zijn dat een instantie van een verdragsland het LBIO verzoekt de achterstand te innen bij een alimentatieplichtige die in Nederland woont.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

Kosten en voorwaarden

De incassokosten komen voor rekening van de alimentatieplichtige. Het LBIO werkt met zogenaamde opslagkosten. De achterstand wordt met 15 procent verhoogd en het maandbedrag wordt met 15 procent verhoogd. De alimentatieplichtige wordt niet meteen met deze kosten geconfronteerd. Hij of zij krijgt eerst de gelegenheid om binnen drie weken de achterstand te voldoen. Pas wanneer niet tijdig wordt betaald, legt het LBIO een betaalregeling op, al dan niet gevolgd door incassomaatregelen. De alimentatieplichtige moet vervolgens tenminste zes maanden de alimentatie met opslagkosten aan het LBIO betalen, daarna mag weer rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde worden betaald. Gaat hij of zij daarna opnieuw de fout in, dan gelden langere termijnen waarin aan het LBIO moet worden betaald. Het LBIO neemt niet iedere zaak aan. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: de alimentatie is door een rechter vastgesteld, een overeenkomst of notariële akte is dus niet voldoende; er is minimaal één maand achterstand; de achterstand bedraagt minimaal € 10,– en is op het moment van het verzoek niet ouder dan zes maanden.

Wanneer uw zaak aan voornoemde voorwaarden voldoet, kunt u via www.lbio.nl het aanvraagformulier voor de incasso downloaden. U dient het LBIO ook de uitspraak van de rechter te sturen bij wie de alimentatie is vastgesteld. Een kopie van de uitspraak is niet voldoende. U moet de zogeheten grosse sturen. Die herkent u aan de uitspraak, waar ‘In naam van de Koning’ in de aanhef staat. Uw advocaat kan deze grosse verstrekken.