Bel: (085) 20 14 802

  • Start
  • Financieel
  • Pensioen na de scheiding

Pensioen na de scheiding

De gevolgen voor uw pensioen van uw echtscheiding

Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor je pensioen. Het pensioen moet je delen met je ex-partner, dit heet pensioenverevening. Hoe pensioenverevening in zijn werk gaat is wettelijk vastgelegd. Je kunt daar echter van afwijken.

Bij de verdeling is er verschil tussen twee pensioensoorten:
  • Partnerpensioen
  • Ouderdomspensioen

Partnerpensioen

Kijk eerst of in jouw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of op risicobasis is verzekerd. In dat laatste geval houdt je ex geen recht op partnerpensioen als jij doodgaat. De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar je ex gaat. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een partnerrelatie. Bij je scheiding kun je hier overigens andere afspraken over maken. En als je hertrouwt? Denk er dan aan je nieuwe partner niet het hele partnerpensioen krijgt omdat er al een deel naar je ex toegaat. Dat kan dus betekenen dat je nieuwe partner daardoor na jouw dood te weinig inkomen heeft.

Ouderdomspensioen

De wettelijke regeling (verevening heet dat) is dat bij een scheiding de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk (of de geregeistreerde partnerrelatie) is opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Bij je scheiding kun je hier overigens andere afspraken over maken.

De ex krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij de ex opeisen. Het formulier om descheiding te melden kun je downloaden op onze website.

Het deel van je pensioen dat aan je ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd doodgaat, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken door bijvoorbeeld af te spreken de wettelijke verdeling niet toe te passen. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling van het pensioen is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

Conversie kan voor de ex aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat de ex na de dood van de vroegere partner het partnerpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou je na de dood van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, omdat je dan definitief afstand doet van de helft van je ouderdomspensioen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de echtscheiding voor uw pensioen? neem dan contact op met onze pensioenspecialist.

Offerte aanvragen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Inkomen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Offerte van een specialist over

Invalid Input

Gegevens over de opdracht

Invalid Input

Ontvang gratis het E-Book "Wij gaan scheiden en wat nu" met waardevolle tips om uw scheiding goed te regelen

Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Lees meer

Over Scheidingsnetwerk
Scheidingsnetwerk hanteert ALL-IN tarieven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan Wij regelen uw scheiding al vanaf € 92,00 per persoon, inclusief persoonlijk advies van onze scheidingsspecialisten en kosten voor de advocaat en de rechtbank en het convenant.
Contact
Scheidingsnetwerk kunt u bereiken per e-mail:
of telefonisch: (085) 20 14 802