Bel: (085) 20 14 802

 • Start
 • Scheiden
 • Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht sinds 1 maart 2009

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Het plan bevat afspraken over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de voormalige partners.

Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

De verplichting om een ouderschapsplan op te stellen, komt voor uit de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding. Deze wet is sinds 1 maart 2009 in werking. De wet beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van de (echt)scheidings- en omgangsproblematiek.

In de nieuwe wet zijn de volgende hoofdpunten opgenomen:
 • De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.
 • De ouders maken in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken: zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.
 • De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt nader omschreven: Een kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap na scheiding; Een ouder is verplicht om de ontwikkeling van de band van zijn of haar minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen
 • De ouder die niet het gezag uitoefent, heeft niet alleen een recht maar ook de verplichting tot omgang.
 • De rechter kan, als het belang van het kind zich hier niet tegen verzet, op verzoek een dwangmiddel in de beschikking opnemen. Een dwangmiddel kan bijvoorbeeld een dwangsom zijn. Dit wordt dan vastgelegd in de beschikking tot vaststelling van een zorgregeling of hoofdverblijfplaats.
 • De rechtbank start met de behandeling van het verzoek tot vaststelling van een zorgregeling, hoofdverblijfplaats of informatie binnen zes weken na indiening.

*bron www.justitie.nl/

 

 • Partners zijn zich vaak niet bewust van hun verschillende rollen, de rol van ouder en de rol van partner of verliezen die uit het oog. Conflicten, die zij als partners hebben, gaan zij ook mee laten spelen in hun rol als ouder. Het risico is dat over de hoofden van de kinderen ruzie gemaakt wordt, kinderen klem komen te zitten in hun loyaliteit naar hun ouders en daarmee dreigen zij het kind van de rekening te worden.
 • De mediator zal in de gesprekken met ouders steeds opnieuw het belang van het kind voorop stellen en benadrukken. Het is in het belang van het kind of de kinderen, dat ouders er zich bewust van zijn of worden, dat zij als ouders nooit uit elkaar gaan. Samen vorm geven aan het ouderschap en overleg zijn daarin van wezenlijk belang. De mediator zal ouders ondersteunen in dit bewustwordingsproces.
 • Uniek is onze aanpak van het maken van het ouderschapsplan. De mediator, een sociaal agoog maakt samen met u het ouderschapsplan waarbij zij altijd uitgaat van het belang van de kinderen. Dit ouderschapsplan heeft niet alleen de goedkeuring van de rechter maar biedt ook zekerheid voor de toekomst van uw kinderen. Het opstellen van het ouderschapsplan is immers niet alleen bedoeld om vast te leggen wie de kinderen van school gaat halen, maar ook om vast te leggen hoe samen, ieder vanuit zijn of haar "eigenheid" ouder te blijven van uw kinderen.

Offerte aanvragen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Inkomen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Offerte van een specialist over

Invalid Input

Gegevens over de opdracht

Invalid Input

Ontvang gratis het E-Book "Wij gaan scheiden en wat nu" met waardevolle tips om uw scheiding goed te regelen

Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Lees meer

Over Scheidingsnetwerk
Scheidingsnetwerk hanteert ALL-IN tarieven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan Wij regelen uw scheiding al vanaf € 92,00 per persoon, inclusief persoonlijk advies van onze scheidingsspecialisten en kosten voor de advocaat en de rechtbank en het convenant.
Contact
Scheidingsnetwerk kunt u bereiken per e-mail:
of telefonisch: (085) 20 14 802