Alimentatie berekenen

Het berekenen van de alimentatieverplichting is ingewikkeld. De uitkomsten van de rekenmodules die u op veel internetpagina’s ziet zijn slechts een grove indicatie van wat u kunt verwachten of moet betalen. De rekensoftware die door onze specialisten wordt gebruikt is dezelfde als de rechtbanken gebruiken. Het Scheidingsnetwerk maakt voor u een volwaardige berekening volgens de trema normen voor € 100,00.

Alimentatieplicht

Er geldt een wettelijke onderhoudsplicht voor getrouwde en geregistreerde partners, ex-partners, ouders en kinderen.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen gedurende het gehele scheidingstraject, ook als dat niet makkelijk gaat.

Kinderalimentatie

Als u samen kinderen heeft, dan heeft u de verplichting om financieel voor uw kinderen te zorgen. Of u getrouwd of samenwonend was of misschien niet eens een relatie had, maakt niet uit. De onderhoudsplicht voor kinderen heet kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

De afspraken over kinderalimentatie moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan.

U kunt in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie, maar houd u er wel rekening mee dat de rechter uw ouderschapsplan zal toetsen en dus ook bekijkt of het alimentatiebedrag aan de eisen voldoet. Als u een te laag bedrag heeft afgesproken, dan kan het zijn dat de rechter een hoger bedrag vaststelt.

Het Scheidingsnetwerk berekent voor u de hoogte van de kinderenalimentatie volgens de trema normen. De kosten hiervoor bedragen € 100,00. Zo weet u dat uw afspraken over de kinderalimentatie voldoen aan de eisen van de rechtbank.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is van toepassing als de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U bent vrij om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie. Het Scheidingsnetwerk kan u hierbij helpen. Het Scheidingsnetwerk maakt u een volwaardige berekening volgens de trema normen voor € 100,00.

Let op !

Vraagt één van de partijen na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de gemeente onderzoeken of de andere partij een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt of had moeten betalen. Als u kunt aantonen dat de afgesproken alimentatie is overeengekomen aan de hand van een berekening, dan wordt dit in de meeste gevallen wel door de gemeentes geaccepteerd.

Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt jaarlijks wettelijk geïndexeerd.