SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

WAAROM EEN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Tegenwoordig kiezen mensen ervoor om te scheiden van tafel en bed uit geloofsovertuiging of andere overwegingen. Als je gaat scheiden van tafel en bed, ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leef je apart van je partner. Na de scheiding van tafel en bed hebben jullie beiden eigen vermogen, inkomen en schulden.

PROCEDURE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, hebt je wel een advocaat nodig net als bij een gewone scheiding. Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet er ook een ouderschapsplan opgemaakt worden.

GEVOLGEN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

  •  De gezamenlijke gemeenschap zal worden beëindigd. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
  •  Als je kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren. Dit zijn onderdelen van het ouderschapsplan.
  •  De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.
  •  Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ondanks dat jullie volgens de wet nog getrouwd zijn.
  •  De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan.
  •  Je kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
  •  Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Je kunt ervoor kiezen om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar je kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en je huwelijk officieel te ontbinden. Wanneer je weer bij elkaar komt, kun je de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

WILT U SNEL ANTWOORD OP UW VRAGEN?

Ons team van ervaren echtscheidingsadviseurs staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
BEL: (085) 2019 818

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag én zondag van 09.00 – 17.00 uur.