Scheiding van tafel en bed

Waarom een scheiding van tafel en bed

Meestal kiezen mensen ervoor om te scheiden van tafel en bed uit geloofsovertuiging of omdat zij verwachten dat er nog herstel van de relatie mogelijk is. Als u gaat scheiden van tafel en bed bent u wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leeft u apart van uw partner. Na de scheiding van tafel en bed heeft u beiden een eigen vermogen, eigen inkomen en eigen schulden.

Procedure scheiding van tafel en bed

Net als bij een gewone scheiding heeft u wel een advocaat nodig. Als u minderjarige kinderen hebt, moet er ook een ouderschapsplan opgemaakt worden.
Uw scheidingscoach begeleidt u bij het opstellen van het convenant en bij het opstellen van het ouderschapsplan, als u kinderen hebt.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

  1. De gemeenschap van goederen wordt beëindigd. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
  2. Als u kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren.
  3. De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.
  4. Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ondanks dat u volgens de wet nog getrouwd bent.
  5. De opbouw van het nabestaandenpensioen gaat gewoon door.
  6. U kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
  7. U bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Einde van de scheiding van tafel en bed

U kunt ervoor kiezen om de rest van uw leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar u kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en het huwelijk officieel te laten ontbinden. Wanneer u weer bij elkaar komt, kan u de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.