Belastingen en tegemoetkomingen na de scheiding

Hoe zit het met uw recht op toeslagen van de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de gemeente nadat u bent gescheiden?

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit. De kinderbijslag is een overheidsbijdrage die los staat van het inkomen. De SVB keert de kinderbijslag uit aan de ouder waar het kind woont.

Woont uw zoon of dochter om beurten bij u en uw ex-partner, dan ziet de SVB dit als co-ouderschap en wordt de kinderbijslag tussen u verdeeld. Van deze verdeling wordt alleen afgeweken als u daar zelf schriftelijke afspraken over heeft gemaakt in bijvoorbeeld het ouderschapsplan, of als de rechter dat heeft besloten in zijn uitspraak.

Kindergebonden budget

De Belastingdienst betaalt, afhankelijk van uw inkomen, het kindgebonden budget uit. De Belastingdienst kan het kindgebonden budget voor een kind niet over beide ouders verdelen. Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen. De verdeling van het kindgebonden budget moet u onderling zelf regelen.

Kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst weer andere regels. Deze toeslag kan u alleen krijgen als u werkt of een opleiding volgt. Zorgen u en uw ex-partner ieder een deel van de week voor de kinderen middels co-ouderschap? Dan moet u beiden de kinderopvangtoeslag aanvragen voor uw eigen deel van de kosten.

Heeft u co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? ‘Verdeel’ ze dan tussen u en uw ex-partner. U schrijft bijvoorbeeld uw zoon in op uw adres en uw dochter op dat van uw ex-partner. Zo kan u allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen.

Bijstandsuitkering na de scheiding

Als u na de scheiding niet meer in uw eigen levensonderhoud kan voorzien, kan u een bijstandsuitkering aanvragen. Ontvangt u tijdens uw scheiding al een bijstanduitkering? U moet de scheiding dan melden bij de gemeente waar u woont of gaat wonen. De gemeente beoordeelt opnieuw of u afzonderlijk van uw ex-partner nog recht hebt op de bijstandsuitkering.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

Let op !

Heeft u co-ouderschap met uw ex-partner over de kinderen? Houd er dan rekening mee dat u na de scheiding een bedrag krijgt dat tussen de norm van alleenstaanden en die van eenoudergezinnen in ligt. U hoeft immers niet alle kosten voor de kinderen te betalen omdat u die kosten deelt met uw ex-partner.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die worden uitbetaald door de Belastingdienst. Na uw scheiding verandert de gezinssamenstelling en daardoor ook het totale inkomen. U komt in aanmerking voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als u in een huurwoning woont en de huurprijs en uw inkomen onder een bepaald bedrag blijven. Voor zorgtoeslag is alleen de hoogte van het inkomen van belang. U kan bij de Belastingdienst terecht voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Tegemoetkoming ouders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen de IB-Groep) verstrekt de tegemoetkoming ouders. Die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld. De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen. Deze tegemoetkomingen zijn inkomensafhankelijk.