Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is veel uitgebreider dan een omgangsregeling. De ouders hebben allebei zorgtaken en daardoor kunnen ze allebei een betere band houden met de kinderen. Bij co-ouderschap is het belangrijk dat ouders dicht bij elkaar wonen, goede afspraken maken, respectvol met elkaar omgaan en goed communiceren.

Als jullie denken aan co-ouderschap, kies er dan heel bewust voor. Het vergt veel van jullie, maar zeker van jullie kinderen. Denk aan de toekomst: het meezeulen van spullen, schoolboeken en sportkleding kan erg vervelend zijn voor kinderen, als ze groot genoeg zijn om zelf te reizen. Houd het dan overzichtelijk voor iedereen en ondersteun hen met plannen en organiseren.

Zijn de kosten gelijk verdeeld?

Het kindgebonden budget en de kinderbijslag kunnen worden verdeeld over de twee huishoudens als er sprake is van co-ouderschap. Voor kinderen jonger dan 12 jaar hanteert de Belastingdienst een heffingskorting. Om in aanmerking te komen voor deze inkomensafhankelijke combinatiekorting moet bij de Basisregistratie Personen een kind staan ingeschreven op uw woonadres. Is er sprake van co-ouderschap en staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. Nadat u aan de Belastingdienst hebt doorgegeven dat u en uw ex-partner co-ouders zijn, kunt u beide uw kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan een hogere huurtoeslag geven.

Is co-ouderschap slecht voor de kinderen?

“Er zullen ongetwijfeld kinderen zijn die bij dat verdeelde wonen goed zullen gedijen, maar voor heel veel kinderen zal het ernstig negatieve gevolgen kunnen hebben, als ze niet meer gewoon in één huis wonen, maar verdeeld worden over de ouders”, aldus psychologe en orthopedagoge Liesbeth Groenhuijsen. Deze gevolgen kunnen voortkomen uit gevoelens van verlies bij elk afscheid, heimwee naar de andere ouder en gebrek aan continuïteit. Een gebrek aan continuïteit kan het proces van identiteitsvorming beschadigen. Bovendien wordt het kind voortdurend opgeëist door de ouders, omdat beiden de tijd met het kind optimaal willen benutten.

Kies niet voor co-ouderschap als er sprake is van slechte communicatie, veel ruzies, fysiek geweld of alcohol- of drugsmisbruik of als jullie te ver bij elkaar vandaan wonen.

De leuke kanten van co-ouderschap

Een andere groep Nederlandse onderzoekers is zo overtuigd van een positief effect dat ze heeft gepleit voor verplicht co-ouderschap. Als beide ouders het co-ouderschapsplan als eerlijk ervaren, kan dat ruzie tussen de ouders verminderen of zelfs voorkomen. Het bevordert de betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding en het kind hoeft niet voor een ouder te kiezen of een ouder minder te zien. En zeker voor de vader heeft het voordelen, aangezien de vader een volwaardige positie als ouder krijgt in plaats van een weekendvader waarmee het kind leuke dingen gaat doen.

Ook voor kinderen zitten er leuke kanten aan de fifty-fiftyregeling. De relatie met beide ouders wordt soms wat losser, wat prettig kan zijn voor het kind. Bovendien ervaren kinderen het als eerlijk als ze evenveel tijd doorbrengen met beide ouders. Bij een ongelijke verdeling tussen ouders voelt het kind zich vaak schuldig tegenover de ouder waar het minder komt. Vóór de scheiding was de andere ouder er immers ook altijd. Sommige kinderen kunnen het ook leuk vinden om veel te wisselen van huis. Voor andere kinderen geldt echter het tegenovergestelde.

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.