Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit is wettelijk vastgelegd. Het is maatwerk, omdat iedere situatie, ieder gezin anders is. Maar wat als een omgangsregeling door de moeder niet wordt nagekomen?

Wat doet de rechter?

De rechtbank schakelt de Raad voor de Kinderbescherming in als de ouders er zelf niet uitkomen, ongeveer in 15 procent van de scheidingen. Die adviseert de rechter over wat volgens de instantie het beste is voor het kind. Als de rechter oordeelt dat de kinderen onder toezicht moeten worden gesteld, wordt er een gezinsvoogd aangesteld.

Volgens de belangengroep Dwaze Vaders komt de moeder die haar kinderen weghoudt bij haar ex er nu te gemakkelijk mee weg. Ook zouden instanties te vaak ‘om rust te creëren’ de kant kiezen van de moeder, als de kinderen al bij haar verblijven. Het hangt ook af van de kwaliteit van de gezinsvoogd, of die in staat is de onwillige ouder duidelijk te maken dat de omgangsregeling moet worden nageleefd.

Wat kan je zelf doen?

Als een van de ouders een omgangsregeling niet nakomt dan kun je via de rechter nakoming afdwingen. Daarvoor moet je dan een kort geding procedure opstarten bij de rechtbank. Het is van belang je hierover te laten adviseren door een deskundige. Zo nodig kan de rechter een dwangsom opleggen. Deze dwangsom kun je dan in rekening brengen bij de ouder die weigert aan de omgangsregeling te voldoen.

Voor een kind blijven altijd beide ouders belangrijk. Eigenlijk zijn er alleen maar verliezers wanneer de rechter een knoop moet doorhakken. Het streven van de overheid is het aantal strijdende ouders te verminderen, bijvoorbeeld met inzet van mediation. Strijd tussen de ouders is in alle gevallen schadelijk voor kinderen. Een goed gesprek onder begeleiding van een mediator en een goed opgesteld ouderplan kunnen voorkomen dat jullie in zo’n situatie terecht komen. Het Scheidingsnetwerk helpt!

 

 

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.