Bel: (085) 20 14 802

  • Start
  • Financieel
  • Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Recht op bijstand: De subsidiemogelijkheden

Of u nu gaat scheiden met behulp van een mediator of ieder met een eigen advocaat, aan het inschakelen van deze professionals zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen echter sterk worden beperkt wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een vergoeding aan de advocaat, waarbij voor u een eigen bijdrage wordt vastgesteld.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De raad beoordeelt met een inhoudelijke en financiële toets of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, wordt een zogeheten toevoeging verstrekt.

  • Inhoudelijk komen veel onderwerpen op het gebied van het familierecht voor de subsidieregeling in aanmerking. Denk hierbij aan een echtscheiding, het verbreken van een samenwoning, maar ook een geschil over alimentatie, een zorgregeling voor kinderen of het afwikkelen van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Het moet wel gaan om een geschil dat u zelf niet kunt oplossen en het financieel belang mag niet te klein zijn. Ook voor een mediation kan een toevoeging worden verstrekt. Dat kan zowel voordat een procedure aanhangig is gemaakt als na verwijzing door de rechtbank. Er vindt een financiële toets plaats. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt daarbij zowel naar uw inkomen als naar uw vermogen van 2 jaar vóór de aanvraag, het peiljaar. Bij een aanvraag in 2018 wordt gekeken naar het peiljaar 2016. De raad vraagt deze gegevens, zowel van u als van uw partner, op bij de Belastingdienst. Als u óf te veel inkomen óf te veel vermogen heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. Wanneer uw inkomen of vermogen na het peiljaar met tenminste 15% is gedaald en u op grond van uw huidige financiële situatie wel een toevoeging zou krijgen, dan kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging doen.
  • Gekeken wordt naar het verzamelinkomen per persoon. Er zijn twee mogelijkheden; 1. U woont samen met een minderjarig kind, al dan niet geboren uit uw relatie. Was het verzamelinkomen per persoon lager dan € 38.00,00 dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. 2. U woont alleen of nog samen met uw echtgenoot, zonder kind(eren). Was het verzamelinkomen per persoon lager dan € 26.900,00 dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging.
  • Voor het begrip vermogen wordt aangesloten bij hetgeen u in uw belastingaangifte heeft ingevuld in box 3. Bij vermogen moet u denken aan spaargelden, maar ook aan waardepapieren zoals (lijfrente)polissen of aandelen/beleggingen. De overwaarde in een eigen, zelfbewoonde woning valt hier niet onder. Ook hier geldt weer: als u meer vermogen heeft dan het vrij te laten vermogen, zal uw aanvraag worden afgewezen. Het vrij te laten vermogen voor 2018 bedraagt € 30.000,00.
  • Bij het voeren van een procedure brengt de rechtbank administratiekosten in rekening, het griffierecht. Wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging, dan krijgt u korting op het griffierecht. De kosten voor het griffierecht zijn dan € 39,50 per persoon, in plaats van € 145,50
  • Als de zaak is afgerond, vindt nog een financiële toets plaats door de raad, waarbij beoordeeld wordt wat de financiële opbrengst is geweest van de zaak. De overwaarde van een woning telt dan wél mee, echter alleen in geval van verkoop of bij uitkoop door de voormalige partner. Aanspraken op alimentatie tellen niet mee. Wanneer blijkt dat de opbrengst meer bedraagt dan 50% van het heffingsvrije vermogen, dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken. U moet de kosten van de advocaat/mediator dan alsnog helemaal zelf betalen. Het is dus van belang om al bij de start van de zaak een inschatting te maken van de consequenties van de resultaatstoets.

Offerte aanvragen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Inkomen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Offerte van een specialist over

Invalid Input

Gegevens over de opdracht

Invalid Input

Ontvang gratis het E-Book "Wij gaan scheiden en wat nu" met waardevolle tips om uw scheiding goed te regelen

Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Lees meer

Over Scheidingsnetwerk
Scheidingsnetwerk hanteert ALL-IN tarieven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan Wij regelen uw scheiding al vanaf € 92,00 per persoon, inclusief persoonlijk advies van onze scheidingsspecialisten en kosten voor de advocaat en de rechtbank en het convenant.
Contact
Scheidingsnetwerk kunt u bereiken per e-mail:
of telefonisch: (085) 20 14 802