Wie in Nederland trouwt en niets aanvullend afspreekt, deelt alles wat hij of zij heeft met de partner. De gemeenschap van goederen is de standaard; niet alleen wat men tijdens het huwelijk samen krijgt of kwijtraakt is van de echtgenoten samen, maar ook al hun voorhuwelijkse vermogen en schulden. Dat gaat binnenkort veranderen.

De Tweede Kamer heeft op 19 april j.l. ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66, PvdA en VVD. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie is haar vooronderzoek begonnen. Als de Eerste Kamer instemt met dit voorstel, dan wordt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht beperkt.

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe wettelijke systeem gaat ervan uit dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk privé waren, ook tijdens het huwelijk privé blijven. Eigen gespaard vermogen, giften en erfenissen blijven privé-eigendom. Bezittingen en schulden verkregen tijdens het huwelijk worden wel gezamenlijk bezit. Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wenst te trouwen, kan dit door de notaris laten vastleggen.

Administratie.

Door de beperkte gemeenschap ontstaan er in het nieuwe stelsel 3 vermogens: 1 gemeenschappelijk en 2 privévermogens. Deze moeten administratief goed vastgelegd worden door partijen. Bij een echtscheiding of een faillissement zal vervolgens goed moeten worden gekeken naar deze 3 vermogens om tot een goede afwikkeling te komen.

Complicaties bij echtscheiding?

De aanleiding voor de wetswijziging is de modernisering van het huwelijk. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit systeem juist conflict bevorderend of remmend zal zijn!

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.