Het te verdelen pensioen is te splitsen in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoef je niet te delen met je ex-partner. In het convenant kunnen jullie afspraken maken over de verdeling van de pensioenen. Pensioenen hebben (grote) waarde, maar tellen niet mee in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Pensioenen kunnen dus ook niet worden ‘weggestreept’ tegen iets wat wel tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort, zoals de woning of de auto. De verdeling van jullie pensioenen is juridisch gezien dan ook een apart onderdeel van het convenant. Wanneer er een kapitaalverzekering is afgesloten, die op een afgesproken datum zal uitkeren en die bedoeld is als pensioen(aanvulling), is dit nog geen officieel pensioen en valt het juist weer wel onder de huwelijksgoederengemeenschap. In deze longread wordt de verdeling van het pensioen beschreven dat valt onder de Pensioenwet, het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het ‘normale’ pensioen. Wanneer je gaat scheiden heb je recht op pensioenverevening, tenzij jullie hierover andere afspraken met elkaar hebben gemaakt in de huwelijkse voorwaarden. Pensioenverevening houdt in dat je het pensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij helfte (50/50) deelt. De verevening geldt in principe niet voor de periode vóór of na het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je hebt recht op pensioenverevening, maar bent dit niet verplicht. Jullie kunnen er ook voor kiezen om ieder je eigen pensioen te houden of om jullie pensioenen op een andere manier dan bij helfte te verdelen. Ook kunnen jullie afspreken dat jullie pensioenen over een andere periode worden verevend. Je kunt bijvoorbeeld de periode verlengen door te verevenen vanaf de datum dat je ging samenwonen en nog niet was getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar was aangegaan. Wanneer je in feite al geruime tijd uit elkaar bent, zou je ook kunnen overwegen om de einddatum van verevening te vervroegen naar de datum dat je feitelijk uit elkaar bent gegaan in plaats van de datum van de officiële scheiding.

Voordat je jouw keuze maakt over de verdeling van het ouderdomspensioen is het verstandig om na te gaan wat je nu eigenlijk tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan pensioen hebt opgebouwd. Daarvoor kun je terecht op de website: www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hebben jij en jouw partner ongeveer evenveel pensioen opgebouwd of zijn er grote verschillen? Zorg ervoor dat je weet om welke bedragen het gaat. Alleen wanneer je weet wat jullie beiden precies hebben opgebouwd, kun je een goede beslissing maken en weet je van welk bedrag je eventueel afstand doet.

Wanneer je jouw keuze hebt gemaakt, kan de afspraak over het ouderdomspensioen opgenomen worden in het convenant. Of je nu kiest voor verevenen of niet, zodra je officieel gescheiden bent, moet je nog wel aan jouw pensioenuitvoerders doorgeven dat je bent gescheiden en dat je wel of niet wilt verevenen. Je hebt daarvoor twee jaar de tijd.

Nabestaandenpensioen

Naast het ouderdomspensioen is er ook het nabestaandenpensioen ofwel het partnerpensioen. Zodra je gescheiden bent, wordt dit het bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit pensioen is bedoeld voor jouw partner indien jij komt te overlijden. Wanneer je ouderdomspensioen op hebt gebouwd is het nog niet zeker of je ook partnerpensioen hebt opgebouwd. Dat is afhankelijk van jouw pensioenregeling.

Indien je tijdens jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap partnerpensioen voor elkaar hebt opgebouwd en je gaat scheiden, dan houden jullie als ex-partners in principe aanspraak op het partnerpensioen dat je voor elkaar hebt opgebouwd. Het gaat dan om het deel aan partnerpensioen dat je tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd en mogelijk ook om wat je in de periode daarvoor hebt opgebouwd. Op het moment dat je bent gescheiden, begin je aan het opbouwen van partnerpensioen voor een eventuele volgende partner.

Je kunt ook bij het bijzonder partnerpensioen kiezen om af te wijken van de wettelijke richtlijnen. Je mag afstand doen van jouw aanspraak op elkaars partnerpensioen en op die manier dit deel van jouw pensioen bewaren voor een eventuele volgende partner. Indien je hiervoor kiest, zal je contact moeten opnemen met jouw pensioenuitvoerders en vaak moeten jullie samen een aantal formulieren invullen.

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.