Er is een verschil of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u bent getrouwd in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan in gemeenschap van goederen bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de lening of schuld voor zolang die bestaat, ook na de scheiding. Dit betekent dat de lening verstrekker of schuldeiser het verschuldigde bedrag bij ieder van u kan verhalen, in delen of het geheel..

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of heeft u partnerschapsvoorwaarden, dan kunt u evengoed beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een lening of schuld. Of dat zo is, hangt af van de precieze inhoud van uw voorwaarden en of de lening of schuld tot de gemeenschap behoort of niet. Indien een schuld of lening tot de gemeenschap behoort, bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk. Indien een schuld of lening niet in de gemeenschap valt en van één van beide partners is, bijvoorbeeld van de vrouw, kan de schuldeiser zowel de eigen goederen van de vrouw als uw gemeenschappelijke goederen uitwinnen. De eigen eigendommen van de man die buiten de gemeenschap vallen, kunnen in dit geval niet worden uitgewonnen.

Welke verdeling kiest u?

Wanneer uw convenant compleet is en alles wat u samen bezit is verdeeld, kan de balans worden opgemaakt. Alles van waarde wordt in kaart gebracht, waarna kan worden uitgerekend welk deel van de huwelijksgoederengemeenschap aan ieder van de partners wordt toebedeeld. Wanneer blijkt dat de verdeling wat betreft de waarde van uw huwelijksgoederengemeenschap niet 50/50 is, is er sprake van een overbedeling ten gunste van één van de partners en automatisch ook een onderbedeling ten nadele van de ander. Sommige bezittingen zijn nu eenmaal niet in twee gelijke delen te splitsen, denk aan een huis of een auto. Volgens de wet heeft ieder van u recht op precies de helft van wat u samen bezit. De onderbedeelde partner heeft daarom recht op een vergoeding om het geheel weer in balans te brengen. 

Dat u recht heeft op de helft van de huwelijksgoederengemeenschap betekent niet dat u verplicht bent om alles bij helfte te delen. Wanneer u volledig achter uw verdeling staat, ook al is deze niet 50/50 tussen u verdeeld, mag u ook afzien van afrekenen op de overbedeling. De benadeelde partner ziet dan af van de vergoeding.

In de praktijk zijn er regelmatig gevallen waarbij de waarde van de totale huwelijksgemeenschap negatief is, bijvoorbeeld door een grote onderwaarde van de woning of door schulden. Ook wanneer schulden niet 50/50 worden verdeeld, ontstaat er een over- en onderbedeling. Vaak is erg moeilijk om op dit soort overbedelingen af te rekenen, omdat het geld om af te rekenen er simpelweg niet is. Wanneer u wel wilt afrekenen op een overbedeling, maar het geld niet voorhanden is, kunt u ook afspreken om in termijnen af te rekenen en eventueel met rente. 

In het geval van een grote over- en onderbedeling is het de moeite waard om te bekijken waarom de verdeling zo sterk afwijkt van de 50/50 verdeling en kunt u overwegen om uw convenant nog aan te passen. Voor meer informatie over schenkingsrecht, kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of kunt u gratis bellen met de Belastingtelefoon.

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.