GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Recht op bijstand: de subsidiemogelijkheden

Of u nu gaat scheiden met behulp van een mediator of ieder met een eigen advocaat, aan het inschakelen van deze professionals zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen echter sterk worden beperkt wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een vergoeding aan de mediator en advocaat. U betaalt slechts een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt met een inhoudelijke en financiële toets of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, wordt een zogeheten toevoeging verstrekt.

De voorwaarden om subsidie te krijgen

Inhoudelijk komen veel onderwerpen op het gebied van het familierecht voor de subsidieregeling in aanmerking. Denk hierbij aan een echtscheiding, het verbreken van een samenwoning, maar ook een geschil over alimentatie, een zorgregeling voor kinderen of het afwikkelen van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Het moet wel gaan om een geschil dat u zelf niet kunt oplossen en het financiële belang mag niet te klein zijn. Ook voor een mediation kan een toevoeging worden verstrekt. Dat kan zowel voordat een procedure aanhangig is gemaakt, als na verwijzing door de rechtbank. Er vindt een financiële toets plaats. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt daarbij zowel naar uw inkomen als naar uw vermogen van 2 jaar vóór de aanvraag, het peiljaar. Bij een aanvraag in 2021 wordt gekeken naar het peiljaar 2019. De Raad vraagt deze gegevens, zowel van u als van uw partner, op bij de Belastingdienst. Als u óf te veel inkomen óf te veel vermogen heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. Wanneer uw inkomen of vermogen na het peiljaar met tenminste 15% is gedaald en u op grond van uw huidige financiële situatie wel een toevoeging zou krijgen, dan kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging doen.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

  • KENNISMAKINGSGESPREK AANVRAGEN

  • UW GEGEVENS

Menu