De regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen gaan vanaf 2021 veranderen. De Tweede Kamer denkt na over de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Wat verandert er precies, voor wie en wanneer?

Waarom nieuwe regels?

Na een echtscheiding wil je niet nog jarenlang aan jouw ex-partner vast zitten. Toch moet je nu soms jaren na dato nog met de ex om de tafel over de verdeling van het pensioen, dat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen prettige situatie. Om dit te voorkomen, wordt de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden gemoderniseerd. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben daarom het wetsvoorstel ‘pensioenverdeling bij scheiding 2021’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het gaat de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) vervangen.

Wat verandert er precies?

Als de wet is ingegaan krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dit geeft jullie meer inzicht in wat jouw financiële situatie na pensionering wordt. Jullie zijn niet meer afhankelijk van elkaars pensioendatum. Ook heeft het overlijden van een van beide ex-partners geen invloed meer op de pensioenuitkering van de ander. De nieuwe wet verbreekt daarmee de levenslange afhankelijkheid tussen exen op pensioengebied.

Eerlijk delen

Beide ex-partners krijgen straks standaard de helft van het tijdens jullie huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Jullie kunnen ook aangeven dat je het pensioen niet wilt verdelen of jullie kunnen andere afspraken over de verdeling maken. De 50/50-verdeling van het pensioen staat los van de hoogte van beide pensioenen. Het is niet bedoeld als verdeling van de meestverdienende partner naar de minstverdienende partner.

Pensioen aanpassen regelt zichzelf

De pensioenuitvoerders gaan de pensioenen automatisch verdelen zodra ze vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding van een scheiding krijgen. Het regelt zich vanzelf. Dit is een verbetering ten opzichte van het huidige systeem. Stellen die nu uit elkaar gaan, moeten zelf binnen twee jaar na hun scheiding bij de pensioenuitvoerder aangeven welke afspraken zij hebben gemaakt. Pas dan wordt de uitbetaling door de pensioenuitvoerder geregeld. En dat wordt vaak vergeten.

Niet voor elk pensioen

Kleine pensioenen worden niet automatisch gelijk verdeeld. In de huidige wet was om administratieve redenen een ondergrens voor verevening van € 970,- Die wordt nu ongeveer gehalveerd. Daarmee komen meer pensioenen onder de regeling te vallen.

Wanneer gaat deze wet in?

Er is nog geen harde datum bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. Het oorspronkelijk streven om de wet in te voeren bij scheidingen vanaf 1 januari 2021 lijkt niet meer haalbaar. Vorig jaar zijn  diverse adviezen uitgebracht over het wetsvoorstel, door de Raad van State, de AFM, DNB, de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens. Nu is de Tweede Kamer aan zet, daarna volgt de Eerste Kamer.

Voor pensioenuitvoerders betekent deze wijziging dat zij meer pensioenen moeten verdelen dan nu, en dat zij het pensioen op een andere manier moeten verdelen. Dit leidt tot bijbehorende ICT-investeringen. Minister Koolmees is daarom in gesprek met vertegenwoordigers van de pensioensector over de uitvoering van de nieuwe wet.

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.