Alimentatie is al een hele tijd een actueel onderwerp en de regels omtrent het berekenen van alimentatie veranderen zeer regelmatig. Een overzicht.

partneralimentatie

In de politiek is er in de tweede helft van 2015 gesproken over het aanpassen van de normen omtrent partneralimentatie. Tot nu toe is de wetgeving over partneralimentatie gebaseerd op het idee van ‘lotsverbondenheid’ en de vraag is of dit nog wel van deze tijd is. Tegenwoordig hebben steeds vaker beide partners een baan en zijn zij in vergelijking met vroegere tijden minder afhankelijk van elkaar. Sommigen vinden daarom dat een jarenlange alimentatieplicht wat overdreven is geworden. Er zit binnen afzienbare tijd een ingrijpende verandering voor de normen van partneralimentatie aan te komen. VVD, PvdA en D66 hebben hiervoor een wetswijziging voorgesteld.

De wijzigingen komen kortweg neer op het volgende. De duur van de alimentatieverplichting gaat omlaag. Nu bedraagt deze maximaal 12 jaar na huwelijksontbinding, of bij een kinderloos huwelijk korter dan 5 jaar, maximaal de duur van dat huwelijk. Het wetsvoorstel wil de duur beperken tot maximaal de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Bij kinderloze huwelijken korter dan 3 jaar is er geen alimentatieverplichting. De wet maakt een uitzondering voor alimentatiegerechtigden die langer dan 15 jaar gehuwd zijn geweest en nog gedurende maximaal 10 jaar geen aanspraak kunnen maken op AOW. In die gevallen duurt de verplichting tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Tot het zover is, moet de hoogte van de alimentatie nog volgens de huidige regels berekend worden, met inachtneming van de rechterlijke uitspraken. De hoogte van de alimentatie berekenen is geen gemakkelijke taak. U kunt deze daarom het beste laten uitrekenen door een specialist en de online rekentools met een flinke korrel zout nemen..

kinderalimentatie

In principe duurt de plicht tot kinderalimentatie tot de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat u daarna alimentatie voor de jongmeerderjarige moet betalen. Dat hangt ervan af of zij financieel onafhankelijk zijn. Er zijn minder regels voor deze vorm van alimentatie dan voor kinderalimentatie en er is geen eenduidig eindpunt. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de alimentatie blijft doorlopen zolang er goede studieresultaten zijn. In geval van gehandicapte kinderen kan de alimentatieplicht levenslang blijven doorlopen.

Voor het ouderschapsplan is echter alleen de kinderalimentatie van belang. U kunt de duur van kinderalimentatie niet inkorten en ook geen afstand doen van kinderalimentatie. Deze afspraken zouden namelijk in het nadeel van de kinderen kunnen werken en dat is niet toegestaan.

berekenen van kinderalimentatie

Het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie heeft gelijkenissen met het berekenen van partneralimentatie. Ook voor de kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar het inkomen tijdens de laatste twee tot drie jaar van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.            Aan de hand van uw gemiddelde gezinsinkomen tijdens de laatste jaren van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt berekend welk inkomen u beiden gewend was om te hebben en welk deel daarvan er beschikbaar zou zijn geweest voor uw kinderen.

Volgens een tabel van het Nibud wordt aan de hand van uw gezinsinkomen en de leeftijd van de kinderen berekend wat de kosten van uw kinderen zouden zijn. Vervolgens wordt aan de hand van uw huidige inkomens gekeken of en in welke verhouding u kunt voorzien in de kosten van de kinderen. Hiervoor wordt eveneens een draagkrachtberekening gemaakt. Ook nu wordt rekening gehouden met de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld uw woning en zorgverzekering. Voor de kinderalimentatie gelden hier in tegenstelling tot partneralimentatie forfaitaire bedragen, om te voorkomen dat een ouder in een te dure woning gaat wonen en vervolgens geen geld meer zou hebben voor de kinderen. De berekende draagkracht van beide ouders wordt vergeleken om te bepalen in welke verhouding u de kosten voor de kinderen zou moeten betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw omgangsregeling en hoeveel dagen en nachten de kinderen bij iedere ouder zijn.

Wanneer de alimentatieplichtige een aantal dagen en nachten per week voor de kinderen zorgt, krijgt deze ouder zogenaamde zorgkorting. Zorgkorting is korting op de kinderalimentatie, bedoeld om de verblijfskosten voor de kinderen wanneer ze bij de alimentatieplichtige verblijven te betalen. De totale bijdrage aan de kosten verandert hierdoor dus niet; het geld wordt slechts in een ander huishouden uitgegeven. De hoogte van de zorgkorting is evenredig met het aantal dagen en nachten dat uw kinderen per week bij de alimentatieplichtige verblijven.

In overleg een bedrag aan kinderalimentatie afspreken

Ook in het geval van kinderalimentatie staat het u vrij om in overleg een bedrag af te spreken. U kunt de hoogte van de kinderalimentatie te allen tijden laten berekenen en vastleggen.

Wijzigingen in de hoogte van kinderalimentatie

Wanneer er iets wijzigt in uw situatie of die van uw kinderen, heeft u het recht om de hoogte van de kinderalimentatie te laten aanpassen. Ook hier geldt dat het verstandig kan zijn om het gewijzigde bedrag officieel te laten vastleggen door de rechtbank, om latere discussies te voorkomen.

Indexering van kinderalimentatie

Net als bij partneralimentatie wordt ook de hoogte van kinderalimentatie wordt ieder jaar per 1 januari geïndexeerd aan de hand van de ontwikkelingen van salarissen in verschillende sectoren.

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.