Van alimentatie bestaan verschillende vormen. De belangrijkste voor een scheiding zijn partneralimentatie en kinderalimentatie. Beide zijn bijdragen in het levensonderhoud van een ander, namelijk die van uw ex-partner en van uw kind(eren). Alimentatie is ooit in de wet opgenomen omdat men vond dat beide ouders een bijdrage moeten leveren aan de kosten van de kinderen en er een onderhoudsplicht is tussen partners, die niet stopt bij het beëindigen van een huwelijk of partnerschap.

Alimentatie is al een hele tijd een actueel onderwerp en de regels omtrent het berekenen van alimentatie veranderen zeer regelmatig. In de politiek is er in de tweede helft van 2015 gesproken over het aanpassen van de normen omtrent partneralimentatie. Tot nu toe is de wetgeving over partneralimentatie gebaseerd op het idee van ‘lotsverbondenheid’ en de vraag is of dit nog wel van deze tijd is. Tegenwoordig hebben steeds vaker beide partners een baan en zijn zij in vergelijking met vroegere tijden minder afhankelijk van elkaar. Sommigen vinden daarom dat een jarenlange alimentatieplicht wat overdreven is geworden. Er zit binnen afzienbare tijd een ingrijpende verandering voor de normen van partneralimentatie aan te komen. VVD, PvdA en D66 hebben hiervoor een wetswijziging voorgesteld.

De wijzigingen komen kortweg neer op het volgende. De duur van de alimentatieverplichting gaat omlaag. Nu bedraagt deze maximaal 12 jaar na huwelijksontbinding, of bij een kinderloos huwelijk korter dan 5 jaar, maximaal de duur van dat huwelijk. Het wetsvoorstel wil de duur beperken tot maximaal de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Bij kinderloze huwelijken korter dan 3 jaar is er geen alimentatieverplichting. De wet maakt een uitzondering voor alimentatiegerechtigden die langer dan 15 jaar gehuwd zijn geweest en nog gedurende maximaal 10 jaar geen aanspraak kunnen maken op AOW. In die gevallen duurt de verplichting tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Tot het zover is, moet de hoogte van de alimentatie nog volgens de huidige regels berekend worden, met inachtneming van de rechterlijke uitspraken. De hoogte van de alimentatie berekenen is geen gemakkelijke taak. U kunt deze daarom het beste laten uitrekenen door een specialist en de online rekentools met een flinke korrel zout nemen.

Duur van het recht op (en plicht tot) partneralimentatie
Volgens de geldende wetgeving op het moment van dit schrijven wordt de duur van het recht op partneralimentatie bepaald door de duur van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap en de vraag of u samen minderjarige kinderen heeft. Indien u geen minderjarige kinderen heeft en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap korter heeft geduurd dan vijf jaar, dan is de duur van het recht op partneralimentatie gelijk aan de duur van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan vijf jaar en/of u heeft samen minderjarige kinderen, dan is de duur van het recht op partneralimentatie twaalf jaar.
In hele uitzonderlijke gevallen kan het recht op partneralimentatie worden verlengd na twaalf jaar. Dit gebeurt alleen in gevallen waarbij het aantoonbaar niet redelijk is om de partneralimentatie stop te zetten. De duur van het recht op partneralimentatie kan ook worden verkort. Het recht op partneralimentatie vervalt – en komt in principe niet meer terug – wanneer u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand trouwt. Dit vervallen van het recht op partneralimentatie geldt niet voor de andere partner, die nog niet met een nieuwe partner samenwoont etc.. Zo kan het zijn dat het recht op partneralimentatie van één van u al lang vervallen is, terwijl dat van de ander nog jaren doorloopt.
Wanneer u het samen eens kunt worden, zou u ook van bovenstaande regels kunnen afwijken. U kunt bijvoorbeeld een andere termijn afspreken. Ook zou u afstand kunnen doen van uw recht op partneralimentatie, definitief of met de optie om er in de toekomst of bij gewijzigde omstandigheden op terug te kunnen komen. Indien één van u een bijstandsuitkering zou willen aanvragen verandert deze afspraak. De uitkeringsinstantie zal namelijk altijd eerst controleren of u recht heeft op partneralimentatie. Als dat het geval is, zal voor u worden berekend wat de draagkracht van u en van uw ex-partner is. Als blijkt dat er geld bij uw ex-partner beschikbaar is, zal dat ook daadwerkelijk geïnd worden, ongeacht wat u heeft afgesproken in uw convenant.

Berekenen van partneralimentatie
Wanneer u de hoogte van de partneralimentatie wilt laten berekenen, zult u uw inkomensgegevens moeten doorgeven, niet alleen van uw huidige inkomen, maar ook van uw inkomen tijdens de laatste twee tot drie jaar van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een alimentatieberekening begint namelijk met kijken naar het verleden. In een persoonlijk gesprek maken onze medewerkers met u de berekening.

In overleg een bedrag aan partneralimentatie afspreken
Het staat u vrij om in overleg een bedrag aan partneralimentatie af te spreken. U bent dan ook niet verplicht om een berekening te laten maken en u mag, wanneer u wél een berekening heeft laten maken, van de uitkomst van de alimentatieberekening afwijken.

Wijzigingen in de hoogte van partneralimentatie
Wanneer de hoogte van de partneralimentatie is berekend en opgenomen in uw convenant en u vraagt de rechtbank om het convenant te bekrachtigen, ligt het afgesproken alimentatiebedrag vast. Zodra de scheiding definitief is, wordt het bedrag opeisbaar.
Wanneer er in de loop van de tijd iets wijzigt in uw situatie, bijvoorbeeld omdat uw inkomen stijgt of juist daalt, kunt u de hoogte van de alimentatie wel nog laten aanpassen. U kunt dan de hoogte van de alimentatie laten herberekenen en de hernieuwde afspraak laten vastleggen bij de rechtbank. Indien u er in overleg uitkomt, bent u ook hier niet verplicht om een (her)berekening te laten maken. U kunt het gewijzigde bedrag ook zonder berekening door de rechtbank laten vastleggen.

Indexering van partneralimentatie
De hoogte van partneralimentatie wordt ieder jaar per 1 januari geïndexeerd aan de hand van de ontwikkelingen van salarissen in verschillende sectoren.

Tip Kijk op www.LBIO.nl om te zien wat de jaarlijkse indexering aan de hoogte van uw alimentatiebedrag verandert.

.

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.