gemeenschap van goederen

Er is sinds begin dit jaar een ander vertrekpunt voor nieuwe huwelijken. De beperkte gemeenschap van goederen is het nieuwe wettelijke uitgangspunt voor een huwelijk. Daarmee is regel gemaakt waar in de feitelijke praktijk het meest voor gekozen wordt. Er zijn toch ook nog veel mensen die de algehele gemeenschap van goederen verkiezen en daarvoor heb je nu een notaris nodig. Er wordt onderzocht hoe die mogelijkheid geboden kan worden zonder dat er notariskosten aan vast zitten. 

meer-ouderschap

We kunnen ook nog veranderingen tegemoet zien in de fiscale regelingen en de juridische status van meer-ouderschap. Er is een staatscommissie herijking ouderschap die hierover aanbevelingen heeft gedaan. Deze aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Ook op het vlak van adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders vindt een herijking plaats. Bij de wetgeving die hieruit voort komt is steeds het belang van het kind leidend. 

Vechtscheidingen

Het toekomstig kabinet gaat verder op de ingeslagen weg en komt met maatregelen om problematische echtscheidingen te voorkomen. Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van “vechtscheidingen” zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van schade voor ex-echtelieden en eventuele kinderen. Daarbij staat het belang van het kind te allen tijde voorop. De maatregelen moeten er toe leiden dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd.

Divorce Challenge

Oud minister André Rouvoet gaat als voorzitter van het platvorm Divorce Challenge invulling geven aan het kabinetsbeleid. We vragen ons af, is het wel de taak van de overheid om de strijd tegen echtscheidingszaak aan te gaan? Rouvoet: “Een jaar of tien, vijftien geleden was het ondenkbaar dat de overheid zich hiermee zou gaan bezighouden. Maar twee jaar geleden besloot de Tweede Kamer om een Divorce Challenge uit te schrijven. De hele samenleving werd opgeroepen om anti- vechtscheidingsideeën in te dienen. Dat was een kantelpunt. De minister en staatssecretaris zijn vervolgens op zoek gegaan naar een geschikt persoon voor deze functie.”

“Het is en blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van partners om op een goede manier uit elkaar te gaan. Maar de overheid kan een rol spelen door allerlei maatschappelijke initiatieven en innovaties te ontwikkelen om vechtscheidingen en de daaruit volgende kindertrauma’s tegen te gaan.”

Bij het platform zijn ruim 500 ideeën binnengekomen. Enkele daarvan zijn al gestart, zoals bijvoorbeeld het inzetten van scheidingsexperts op basisscholen en de inzet van een gezinsadvocaat. Nu staan advocaten van de twee partners recht tegenover elkaar, dat moet anders. Een mediator kan daarin ook een belangrijke rol spelen.

Als u op de hoogte wilt blijven over deze onderwerpen, volg dan de blogs van Scheidingsnetwerk.

 

 

 

 
 

OFFERTE AANVRAGEN

UW GEGEVENS

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.